د مخابراتواو معلوماتي تکنالوژی ریاست خالي بست اعلان ته سپارل سوي!

د کندهار ولایت (د مخابراتواو معلوماتي تکنالوژی) ریاست لاندي خالي بست د ازاد رقابت له لاري اعلان ته سپارل سوي!

وظیفه بست
مدیریت عمومي  4