د افغانستان اساسی قانون

دافغانستان اساسی قانون چی په کابل کښی دجوړی شوی لوی جرګی له خوا په کال ۱۳۸۲ دلیندی ۲۲ نیټی څخه بیا دمرغومی تر ۱۴ نیټی پوری  په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کښی ترتیب شو په لاندی ډول سره دی .

دلته کلیک کړی