د ترافیکو مدیریت

 

                                                  

د کـندهار ولايت  دترافیکو د مدیر دامر او مریت پیژندنه

 نوم  :عبدالحمید

پلار نوم  :عبدالمجید 

زيږيدونيټه:۱۳۶۱ ه ق

اصلي سکونت:د کندهار ولایت ارغنداب ولسولۍ ده

تماس شماره:0093700312581


د ترافیکو مدیریت پیژندنه

دکندهاردترافیکومدیریت لاندي دشعبې او ځانګي لري:

 1. دتنظیم امریت.
 2. اداري امریت.
 3. دجوازسیر امریت
 4. دچلولودجواز امریت.
 5. دترافیکي پیښو امریت.
 6. دتعلیم اوتربیه ا مریت.

پورته ذکر سوي امریتونه لاندی وظایف ترسره کوي:

 1. دنقلیه وسایطوته نمبرپلیت ، جوازسیر ، تکس لین ورکول .
 2. پرشرایطو  برابرکسانوته تر علمي اونظري امتحان اخستلو وروسته لایسنس ورکول.
 3. دترافیکي پیښو بررسي اوڅیړل، دمجرمینونیول او اړوند ارګانونوته سپارل .
 4. و نظامي اوملکي ارګانونو، مکاتبو، مدارسو، روزنتونو، رادیو او تلویزیون له طریقه دترافیکي عامه پوهاوی اوږدمهاله اولنډمهاله کورسونودایرول.
 5. دښار د ترافیکو تنظیم.
 6. مربوطه ادارو سره پر ترافیکي اصولد لاښه تنظیم او تطبیق په اړوند مجالس اودحل لارو چارو باندي يې بحس کول.