د چاپیریال ساتني ریاست

د کندهار ولایت د چاپیریال ساتني ریاست د رئیس او ریاست پېژندنه

 نوم  :انجینرامان الدین (حمیدي)

پلار نوم  :حاجي علاوالدین (حمیدي)

زيږيدونيټه: ۱۹۹۴/۰۱/۰۲

دتماس شماره:0093700777614

تحصیلات: ښاغلي د چاپیریال ساتني په انجینری کي د ماسټری تر کچي لوړي زده کړي کړي.
کاري تجربه:ګرین یونایټیډ ګروپ کي د چاپیریال ساتني د کارپوه په توګه څلور کلن کاري تجربه لري .


د چاپیریال ساتني ریاست پیژندنه

د کندهار ولایت د چاپیریال ساتني ریاست په (۱۳۸۳) لمریز کال کي تآسیس او د چاپیریال اړوند لاندي وظایف سرته رسوي.

۱: د چاپیریال دایمي پراختيا

۲: د چاپیریال څار او پلټنه

۳: د چاپیریال ساتني په هکله پلان نیونه

۴: د چاپیریال ساتني اړوند د مربوطه ادارو سره هماهنګي

۵: د چاپیریال د طبیعي ميراثونو ساتنه

۶: د چاپيریال ساتني په هکله عامه پوهاوی

چاپیریال ساتني ریاست تشکیل :
د یاد ریاست تشکیل (۲۰) تنه دی، چی له جمله څخه یې پنځه عمومی مدیریتونه پکښی شتون لري.

۱: د چاپیریال ساتني رئیس (دوهم بست) .

۲: د څارني اوپلټني عمومي مدیریت : درې کارکونکي، چی دوه کارکونکي یې کار پوهان دي (څلورم بست).

۳: د دایمي پراختیا عمومي مدیریت: درې کارکونکي ، دوه کارکونکي کارپوهان دي (څلورم بست).

۴: د پلان عمومي مدیریت یو کارکونکي (څلورم بست).

۵: د طبیعي میراثونو عمومي مدیریت : درې کارکونکي ، دو کارکونکي کارپوهان دي (څلورم بست).

۶: د عامه پوهاوي عمومي مدیریت : دوه کارکونکي ، یو کارکونکی یې په پنځم بست کي دی.

۷: اجرائیه مدیریت : ښپږ کارکونکي چي خدمتي کارکونکي دي.