د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون

د کندهار ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او رئيس پېژندنه

نوم : 

د پلارنوم : 

اصلی استوګنځای: دکابل ولایت اصلي اوسېدونکی دی

زده کړی: نوموړي د لیسانس تر کچي زده کړي کړي

اړیکوشمېره:


دکندهارولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون پېژندنه

د عمومي پلان مطابق د میاښتني ،ربعوار،او کلني پلانونه جوړول.

د ولایت په سطحه د اصلاحاتو د برنامو د تطبیق په خاطر د وزارتو د ریاستونو او د خپلواکو دولتي اداراتو سره کاري موثره ارتباطاط او همږغي راوستل.

د ټیټ رتبه مامورینو د تعیناتو د پروسې،او شکایاتو ته درسیدګي او د یادي پروسې څخه دشفافیت په خاطر نظارت کول.

د مامورینو د کارونو د ښوالي په خاطر د ملکي خدمتونو کارکوونکو د انفرادي کلني اجرااتو د پروسې څخه نظارت کول.

ملکي خدمتونو د انسټیټوت سره په همږغۍ د ملکي خدمتونو د مامورینو لپاره د وړتیاوو د لوړولو روزنیزو برنامو جوړول.

د اداري اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر په محلي اداراتو کي د اصلاحاتو د برنامو څخه نظارت کول.

د رسنیو له لاري د عامه خلګو دخبرتیا په موخه دکمیسیون لاسته راوړنو ته انعکاس ورکول.

د اړتیاوو د پوره کولو په خاطر د هغوی تشخیصول او د کاري پلان پر اساس پیشنهاد کول.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دکمیسیون د لاسته راوړنو د انعکاس او دولایت مقام دهمکارۍ د راجلبولو په خاطر دولایت په اداري مجلسونو کی کډون کول.

د ریاست د همکارۍ لپاره د کمک د راجلبولو په خاطر دټولو داخلي او خارجي موئسیساتو سره اړیکي  او همغږي رامنځته کول.

دمؤثره اجرااتو او د روزنیز انکشاف په خاطر تر خپل امر لاندي مامورینو د کارونو څخه نظارت کول او اطمنان حاصلول.

د ترسره سویو فعالیتو راپور ورکول د ولایاتو دارتباط د همږغۍ ریاست ته.