د کور او ښار جوړولو رياست

د کندهار ولایت د ښار جوړولو رياست رئيس او ریاست پیژندنه

نوم: انجنیر محمد حنیف

دنده: د کندهار ولايت د ښار جوړولو رياست رئيس

تماس شماره:0093703674345

د (٢٢/٩/١٣٨٦) لمريز کال په پيل کي د کندهار ولايت مقام د لزوم ديد او د پريکړي پر اساس د کندهار ولايت د ښار جوړولو رياست رئيس محترم انجنير محمد حنيف وټاکل سو چي په  (١٧/٣/١٣٩١)کي سوپر سکيل او (٨/١٠/١٣٩٥)کال (CBR)تر لاسه کړ.


د کوراو ښارجوړولو رياست دندي او مسئوليتونه 

د جنوب غرب حوزه د ولايتونو د ماسټر پلان کنترول او تطبيق.

د ښاري ساختماني پروژو سروی، ډيزاين، براورد، کنترول او نظارت کول.

له ماسټر پلان سره سم د ښاري تعميراتي نقشو ويزه او کنترول.

کوم موئسيسات او ساختماني شرکتونه چې په ښار کې ساختماني پروژي ترسره کوي، د هغوى د کار نظارت کول.

د ښار د ودي او پرمختګ لپاره د نوي ساحی سروی، ډيزاين او تفصيلي پلان عملي کول.

د ښاري پراختيا او د وزارت له پاليسى او ستراتيژي سره خپله ستراتيژي ترتيب کول.

د ښار د پرمختګ او انکشافي پلانونو ترتيب کول له ښاري پراختيا وزارت څخه يې منظوري اخيستل او عملي کول.

د ملکي خدماتو د معيارونو سره سم د کار کونکو تبديل او مقررول.

د وزارت د طرزالعمل سره سم د جنوب غرب زون د ښاري چارو او تعميراتي کارونو څارنه او نظارت.

د خپلي ادارې د اداري چارو د ظرفيت لوړول.

د نورو ارګانونو، ادارو، موئسیساتو او مدني ټولنو سره د اړيکو پياوړتيا.

په مرکز او ولايتونو کي د جوړېدونکو ورکشاپونو، سمينارونو او غونډو کي ګډون کول.

د ښاري پراختيا وزارت او د هغه مربوط زونونو سره همږغي او همکاري کول.

د خپلو کارکونکو له حقوقي چارو دفاع .