د کرهڼی ، اوبولګولو او مالداری ریاست

 

د کندهار ولایت د کرهڼی ، اوبولګولو او مالداری ریاست د رئیس او ریاست پیژندنه

نوم : سید حفیظ الله

د پلارنوم : سید اعظم شاه

د زوکړی نیټه : ۱۹۸۰

د زوکړی ځای : کنړ ولایت، اسعد اباد مرکز، لچه کلی کی زیږیدلی.

تماس شماره:0093700722909

زده کړی :(۱۹۸۷-۱۹۹۶ )م کال پوری ابتدایه او متوسطه زده کړی ګورنمنټ ها ی سکو ناوګی نمبر (2 )پاکستان.

(۱۹۹۶-۱۹۹۸) م کال پوری ثانوی زده کړی ګورنمینټ ډګری کالج با جوړپاکستان.

(۲۰۰۱-۲۰۰۴) م کال کی د ننګرهار پوهنتون د کرهڼی پوهنځی د اګرانومی د څانګی څخه په لمړی

درجه فارغ شوی.

(۲۰۱۰-۲۰۱۱ )م کال کی د هالنډ هیواد د واګنیګنین پوهنتو ن (Wageningen University) څخه د

خاوری او اوبو تنظیم په برخه کی ماسټری لری.

کاری تجربه :

(13)کا له د کرهنی په مختلفو بخشونو کی دنده ترسره کړیده:

کا له د کرهنی په مختلفو بخشونو کی دنده ترسره کړیده:

 د ترویج عمومی آمر
 کرهنی ملی ښونیز انستیو ت NAEC) (او استاد او نصاب متخصص
 د سید جما ل الدین افغا ن پوهنتون کرهنی پوهنځی کی استاد په افتخاری ډول
 کرهنی ریا ست د ریس په صفت

د کرهڼی ، اوبولګولو او مالداری ریاست لرلید او مامؤریت

لرلید:

د کرهڼی،اوبولګولو او مالداری ریاست لرلید یا ارمان عبارت دی له:

 د طبیعی زیرمو تنظیم او مدیریت

 د زراعتی موادو تولید او ډیروالی (کرهنیز حاصل ورکول او سیرازی کول)

 د کرهنیز اقتصاد رغونه

 د مسلکی ظرفیت لوړول او تنظیم (د پروګرام د ملاتړ او تغیر مدیریت)

( په کرهنی او مالداری برخه کی د کار معقوله او ښه فضا برابرول اود ځمکی څخه دوامداره ګټه اخیستل، د آبیاری سیستمونو رغول. د کرهڼی د کارکوونکو او کروندګرو مهارتونو لوړول، د فزیکیاو بشری سرچینو څخه په صحیح ډول استفاده او په کارونو کی د نوی تکنالوجی استعمالول، د ملی،شخصی او دولتی ادارو سره دائمی همکاری او د مارکیټ پیداکول ترڅو مو بزګرانو او مالدارانو ته دکیفیت وړ خدمات وړاندی کړی وی په نتیجه کی د زراعتی او مالداری محصولات زیات او د خلګو دژوند سطحه لوړول او غربت د کچی کمول.

ماموریت:

 کروندګرو او مالدارانو ته د کرهنیزو او تخنیکی اسانتیاوو برابرول.

 د اوبو صحیح تنظیم او د کرهینزو ځمکو د خړوب لپاره کافی اوبه برابرو ل.

 کروندګرو او مالدارانو ته د نوی تکنالوژی او د هغه د استعمال اسانتیاوی برابرول.

 د مالداری وده او د حیواناتو د امراضو او افاتو کنترول.

 باغداری وده او تجارتی باغونو جوړول د مارکیټ د ضرورت سره سم.

 د زراعتی محصولاتو لپاره د مارکیټ پیداکول او د صادراتو اسانتیاوی برابرول.

 د بزګرانو اتحادیی جوړول او د زراعتی کوپراتیفونو وده او پرمختګ.

 کروندګرو او مالدارانو ته د لنډ / اوږد مهال قرضی زمینه برابرول.

 د طبیعی ځنګلونو ساتنه او بیارغونه او د خاوری کیفیت ساتل( حاصلخیزی ).

 د کرهنیزو پیداوارو د امراضو او افاتو په وخت کنترولول.

 د مثمرو او غیر مثمرو نهالخانو احداث ( جوړول ).