د خدمات امریت

د اداري او مالي ریاست د خدماتو آآمریت عمده وظایف:

د اداري ریاست د خدماتو آمریت اړوند ټول مکتوبونه په وخت او زمان طي مراحل کول.

۲: د ولایت مقام او ولسوالیو ترانسپورتی وسایلو ټول ضرورتونه په ګوته کول او روغنیات ئي وراجرا کول.

۳:د۱۷)ولسواليواودولايت مقام داخل دمنابع بشری رياست داداری اومالی رياست ددفتررياست اوسکتوری خدماتورياست داړوند شعباتوټول ضروری لوازم اوتجهيزات په وخت اوزمان تهيه کول

۵: دحفظ اومراقبت په حصه کی دخپلی بودجی مطابق اجرات ترسره کول او دولايت مقام اومربوطاتوصفايي په وخت اوزمان ترسره کول ،دنلدوانی سيستم ،برق سيستم فعاله ساتل.

۶: دولايت مقام او ولسواليوکمپيوتری سيستم فعاله اوترميمات يي ترسره کول

۷: دولايت مقام په داخل او په نږدي مختلفو ساحو کي امنیتي کیمرې د حفظ او مراقبت چاري کنټرولول.

۸: د ولایت مقام د مطبوعاتي تجهیزاتو په مسلسل شکل نظارت کول.

۱۸: د ولایت مقام په احاطه کي دسرسبزي او چاپیریال ساتني لپاره لازم اجراات کول.