دفتر ریاست د رئیس پېژندنه

د کندهار ولایت د دفتر ریاست د رئیس پېژندنه

نوم : احمد مسعود

د پلارنوم : حاجی محمد عمر

د زوکړی نیټه : 1369

د زوکړی ځای : کندهار دوهمه ناحیه

زده کړی :دلیسانس د ټولنیزو علومو پوهنځی په کابل پوهنتون (1390)کی او دوهم لیسانس د اقتصاد پوهنځی دمیوند د لوړو زده کړو موسسه کابل (1392) او په (1397) کال کی نړبوال عامه اداره کی ماسټری په ترکیه کی کړی.

تماس شماره:0093700854846