د سکتوري ریاست پېژندنه

د سکتوري ریاست پېژندنه

د ولایتونو په داخلي تشکیل کي د تخنیکي او سکتوري خدماتو ریاستونه په کال (۱۳۸۹)کي ځای او د دې هدف لپاره ایجاد سوی دی چي د ولایت مقام د یوه قوي او تخنیکي ټیم په لرو سره د ستراتیژیکو او کلني پلانونو په طرحه او ترتیب کي دخیل او همکار وي ،په ساحه کي د پلان د تطبیق څخه ډاډ ترلاسه کول او د کیفیت او کمیت د کنټرول لپاره یې دوامداره نظارتونه تر سره سوي وي.

د یو منظمي برنامې له لاري د سکتوري اداراتو سره په ګډه کار او تفاهم په ټولنه کي د متوازن انکشاف او مؤثره خدماتو د وړاندي کولو په منظور ټول تخنیکي پروګرامونه او د هغه د بودیجې مدیریت او رهبري کول دي.

د ملي او حیاتي پروژو او پروګرامونو په تطبیق کي د ولسي مشرانو او خلګو رول زیات او د دوی ملاټر جلب کړي او همدارنګه د ټولو (۸) سکتورونو او په هر سکتور د اداراتو تر مینځ هماهنګي او همغږي رامنځته کړي او په اخیر کي د سکتوري ریاست عمده دنده د سکتوري ادارتو څخه ګذارش تر لاسه کول او تحلیل او توحید څخه ورسته یې اړوند مرکزي او ولایتي مراجعو ته استول دي.

د ادري تشکیلاتو جوړښت:

سکتوري ریاست په خپل رسمي او تشکیلاتي جوړښت کي یو رئیس ، نهه کارشناسان((د ولسوالیو چارو کارشناس ،د پلان ګذاری کارشناس ، حقوقي او امنیتي کارشناس ، اقتصادي چارو کارشناس ، د چاپیریال ساتني کارشناس ، اجتماعي او فرهنګي چارو کارشناس ،د خصوصي سکتور د اتکشاف کارشناس ،انکشافي چارو کارشناس ،د ښاروالیو چارو کارشناس))همدارنګه یو مریر اجراییه او یو بست د مامور اجراییه لري او هم غیري رسمي یو دریور ، یو امربر او یو خانه سامان.

عمده دندي :

  1. پلان جوړول او تطبیق څخه یې نظارت
  2. بودجه جوړونه او د هغي د مصرف د چارو څخه نظارت
  3. ګذارشونه اخیستل او د تحلیل او توحید وروسته اړوند مراجعو ته استول
  4. د ټولو انکشافي ، زراعتي ، اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو او پروژو څخه دومداره نظارت
  5. د اغیزمنو خدماتو د وړاندي کولو په منظور تخنیکي مشورې ورکول