د ملي بس د نمايندګۍ امريت

ښاغلى شعيب خان د ملي بس د نمايندګۍ آمر، د دغه تصدۍ په اړه ليکي:

د ملي بس نمايندګي د ۱۳۷۵ كال د اتمي مياشتي پر پنځلسمه نېټه تاسيس سوې ده او يو دولتي ا داره ده.

د ملي بس تصدي ټوله پنځوس تنه كاركونكي لري، چي ا ته كسه يې مامورين او ۴۲ تنه يې اجيران دي، د ملي بس تصدي خپل ځاني ملكيت نه لري او د كاماز له ملكيت څخه استفاده كوي.

لاسته راوړني:

نوموړي امريت د حاجيانو په حمل اونقل كي ډير ستر رول لوبولى دئ او همدارنګه يې معيوبينو ته كارتونه توزېع كړي، ترڅو د ملي بس څخه په وړيا توګه استفاده وكړي او دغه راز يې زده كوونكو ته كارتونه توزيع كړي، چي په ملي بس كي نيمه كرايه وركړي.

د ملي بس تصدي په دې كوښښ كي ده چي هغه ملي بسونه چي غير فعال دي او پرزې يې نه پيدا كېږي بيرته فعال كړي او هغو سيمو ته يې ورکړي، چي ملي بس نه لري، ترڅو د هغه سيمو د خلګو ستونزه هواره سي او په ډيري آسانۍ سره خپل تګ راتګ وكړي.

د نوموړي آمريت بسونه د جنازې او خوښيو په مراسمو كي په ډير لږ قيمت پرټاكلي وخت د خپلو هيوادوالو خدمت ته حاضر سوي دي.

بودجه :

نوموړې اداره يو خودكفا اداره ده او د دولت د خواڅخه كوم تخصيص نه لري. ټول عايد او د مامورينو معاشونه په خپله برابروي.

د ملي بس آمريت د ۱۳۸۸-۱۳۸۷ كال د فعال او غير فعال وسايطوليست:

ملاحظات غيراقتصادي د ترميم وړ فعال په پارك كي موجود پلان سوي د۱۳۸۷ كال ربعي

دترميم وړ وسايط دپرزودنه شتون لكبله ولاړ دي ۵ ۱۹ ۳۲ ۵۵ ۵۷ اوله ربعه

// ۵ ۲۴ ۲۷ ۵۵ ۵۷ دوهمه ربعه

// ۵ ۲۵ ۲۶ ۵۵ ۵۷ دريمه ربعه

// ۵ ۱۹ ۳۲ ۵۵ ۵۷ څلورمه ربعه

// ۵ ۲۲ ۲۹ ۵۵ ۵۷ د۱۳۸۸ كال اوله ربعه

// ۵ ۲۲ ۲۹ ۵۵ ۵۷ دوهمه ربعه

عوايد، دراكبينو انتقال او ګرځېدنه په كيلومتر:

۱۳۸۸ كال ۱۳۸۷ كال ګرځېدنه، راكبين او عوايد

۱۵۰۲۹۷ ۳۸۹۹۶۷ ټوله ګرځېدنه

۴۴۵۹۱۹ ۱۵۱۴۸۲۳ دانتقال سوو راكبينو شمېره

۵۳۷۹۴۴۸ ۱۳۰۲۴۸۷۱ د ۲ فيصده ماليې دوضع كېدو وروسته ټوله عوايد

ستونزې:

د ملي بس تصدي له لاندي ستونزو سره مخ ده:

• د روغنياتو او پرزه جاتو د بيي لوړوالى او د اكثرو پرزو نستوالى، لكه د ملي بس د مخ لويه هينداره، د انجن پرزې او داسي نور

• د مسلکي ډريورانو نستوالى

• د تمځاى نه درلودل

• د فني او مسلكي اشخاصو نه درلودل

• د شبعاتو او پاركينګ نه درلودل

د ملي بس تصدي مسولين وايي، لكه څنګه چي ټولو ته معلومه ده دكندهار سړكونه كوچني دي، دا غټ بسونه تګ او راتګ نه سي پكښي كولاى او ترافيكي ستونزي رامنځته كوي او غټ موټرونه زيات عوارض او زيات مصرف كوي نو که چېري د دې لويو موټرانو پر ځاى كوچني موټران راكړل سي، تر څو هم يې مصرف كم سي او هم په ښار كي د ګڼي ګوڼي سبب نه سي.

غوښتنې:

د تخنيك په برخه كي بايد فني او مسلكي كسان په كار باندي وګومارل سي، تر څو د ملي بس تصدي له هيڅ ډول ستونزي سره مخ نه سي اودوى وكولاى سي چي په ښه ډول د خپلو هيوادوالو په خدمت كي حاضر سي.