سپين بولدک ولسوالي

                                                                                                             خپرونکی : نوید احمد نیکمل

 

 

سپین بولدک ولسوالی

ښاغلی حاجی سید علی دیادی ولسوالي ولسوال او دغه ولسوالي د کندهار ښار ختيځ لوري ته پر ډيورنډ کرښه د ١١٠ کيلو متره په واټن پرته ده. د ولسوالۍ اوسېدونکي په کرهڼه او سوداګرۍ بوخت دي. دغه ولسوالۍ ٣٣٨ کلي لري او لوى قومونه يې اڅکزي او نورزي دي، خو نور قومونه لکه اسحاقزي، پوپلزي، باركزي، كوچيان اوتره كي هم پکې ژوند کوي.

کرهڼيز حالت یی 

عمومی ساحه (هکټار) میوه جات (هکټار) سبزی جات (هکټآر) غلی دانی (هکټار)
۱۴۶۵ ۵ ۲۰ ۲۴۲۳