خاکرېز ولسوالي

د خاکرېز ولسوالۍ د ولسول معلومات

د ولسوال نوم : میرحمزه

ولد : محمد انور ترکی

زده کړي : بکلوریا

دنده : د خاکرېز ولسوالۍ ولسوال

تليفون شمېره : ۹۳۷۰۰۳۰۳۹۸۵+


دخاکریزولسوالی په اړه معلومات

خاکرېز ولسوالۍ (۵۰۰) کلي، د اټکل له مخي(۱۲۰۰۰۰ ) نفوس لري او د اټکل له مخي ( ۱۱۲۸ ) کيلومتره مربع مساحت لري،

همدارنګه نوموړې ولسوالۍ ( ۱۰ ) مکاتبه، ( ۱ ) روغتيايي کلينيک او د ښو تاريخي اثارو لرونکې ده.

د خاکرېز ولسوالۍ څلور خواوي : شمال ته يې غورک، جنوب ته يې ارغنداب، ختیځ ته يې شاه ولیکوټ او لویدیځ ته يې د میوند ولسوالي موقيعت لري.