خاکرېز ولسوالي

د خاکرېز ولسوالۍ د ولسول معلومات

د ولسوال نوم : حاجي آغا نور

ولد : حاجي عبدالمنان

زده کړي : لیسانس

د تليفون شمېره : ۹۳۷۰۰۳۷۴۳۲۰+

کاري تجربه :۷ کاله ( ۴ کاله د میانشین ولسوال او مخکي د ارغنداب ولسوالۍ ښاروال )


د خاکریز ولسوالی په اړه معلومات

خاکرېز ولسوالۍ (۵۰۰) کلي، د اټکل له مخي (۱۲۰۰۰۰ ) نفوس لري او د اټکل له مخي ( ۱۱۲۸ ) کيلومتره مربع مساحت لري،

همدارنګه نوموړې ولسوالۍ ( ۱۰ ) مکاتبه ( ۱ ) روغتيايي کلينيک او د ښو تاريخي اثارو لرونکې ده.

د خاکرېز ولسوالۍ څلور خواوي : شمال ته يې غورک ، جنوب ته يې ارغنداب ، ختیځ ته يې شاه ولیکوټ او لویدیځ ته يې د میوند ولسوالي موقيعت لري.