د کار او ټولنيزو چارو شهيدانو او معلولينو رياست خبرتيا !

د معلولينو ملي اداره په پلان کي لري چي د ټول هيواد په سطحه ( ۲۹۲ ) تنه د شهيدانو او معلولينو اولادونه هندوستان هيواد ته د بورس له لاري د درسونو لپاره واستوي.
د دغه برسونو شرايط په لاندي ډول دي :
• له دولسم ټولګۍ څخه فارغه وي.
• شهادت نامه په لاس کي ولري.
• د نمرو فيصدي يې له ( ٪ ۷۱ ) څخه پورته وي.
• په انګلېسي ژبه باندي رواني خبري وکولای سي.
• د تګ او راتګ لپاره د ټکټ پيسې ولري.
• په جرم باندي متهم نه وي.
• د پلار د معلوليت يا شهادت کارت او وسيقې خط په لاس کي ولري.
په پورته شرايط برابر کسان به په مرکز کي امتحان ورکوي او د کاميابۍ د نمرو د ترلاسه کولو سره سم به هند هيواد ته د درس لپاره لېږل کېږي.
د نورو معلوماتو لپاره پر لاندي شمېره تماس ونيسئ.
۰۷۱۱۱۱۱۵۹۹